be steadfast to one's principles

  1. Verb ilkelerine bağlı kalmak