become invalid

  1. Verb sakat olmak
  2. Verb sakatlanmak
  3. Verb geçersiz hale gelmek
zamanaşımına uğrama yoluyla geçerliğini yitirmek Verb
zamanaşımına uğrama yoluyla geçerliliğini yitirmek Verb