bill payable

  1. ödenecek senet
  2. tediye edilecek senet
  3. vadesi gelen senet
ibrazında ödenen poliçe
vadesi gelmiş senetler defteri
vadesi gelen senetler defteri
üç aylık borç senedi
ibrazında ödenebilir poliçe
emre muharrer senet
bir poliçeyi birinin emrine ödenir yapmak Verb