blockbuster

  1. Noun dağdeviren: (4-8 tonluk) çok kuvvetli bomba (geniş ölçüde tahrip için kullanılır).
  2. Noun çok etkili/etkin/müessir (şey/kimse).
    The campaign was a blockbuster: Kampanya çok etkili idi.
  3. Noun fırsat düşkünü (emlâkçi), emlâk karaborsacısı: asılsız şayialarla panik yaratıp emlâki değerinden ucuza
    alan ve pahalı satan emlâkçi.