bodily harm

  1. Noun, Civil Law cismani zarar
  2. bedensel zarar
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz
ağır yaralama Noun
ağır bedeni hasar Noun
ciddi derecede bedeni hasar Noun
ağır müessir fiil Noun
yaralama, cerh, cezayı gerektiren bedenî tecavüz.
ciddi bedensel hasar