bring about something

  1. Verb birşeye neden olmak
  2. Verb birşeye yol açmak
  3. Verb birşeye sebep olmak
  4. Verb birşeyin sebebi olmak
sağlamak Verb
birinin başına belalı bir iş açmak Verb