bring about the failure of a plan

  1. Verb bir tasarıyı başarısız kılmak