bring forward(s)

  1. (a) gözönüne koymak/sermek, ileri sürmek, dikkati çekmek.
    In his talk he brought forward(s) several
    new ideas. (b) toplamı başka sayfaya nakletmek, (c) öne/önceye almak.
    bring a date forward(s): bir tarihi öne almak.
beyan etmek Verb
ileri sürmek Verb