bring out the best in someone

  1. Verb birinin iyi yönlerini ortaya çıkarmak