brown bent

  1. Noun kadife çayırı
    (Agrostis canina): K. Amerikada bahçelerde yetiştirilen kalımlı çayır.
    dog bent,
    velvet bent ile ayni anlama gelir.