business correspondent

  1. ticari muhabir
  2. Noun iş mektupları