call a huddle

  1. Verb insanları bir araya getirmek
  2. Verb toplanma çağrısı yapmak
  3. Verb toplanmayı kararlaştırmak