capital of the company

  1. şirket sermayesi
bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı sağlanan gelir
bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı elde edilen gelir