capital of the company

bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı sağlanan gelir
bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı elde edilen gelir