capital surplus

  1. sermaye fazlası
  2. sermaye üstesi (çıkarılan hisse senetlerinin itibari değerlerinden fazla fiyata satılması sonucunda elde edilen fark
  3. sermaye üstesi
artık sermaye hesabı
sermaye ve üstesi (bankanın finansal durumunu gösterir : sermaye ve üstesi hesaplarının bir araya getirilmesi
, bankanın üste hesabının sermaye üstesi