carbon dioxide

  1. Noun, Environment-Ecology karbondioksit
  2. Noun karbon dioksit, CO2: yanma ve solunum ürünü olan ve havada bulunan yanmaz gaz. Yangın söndürmede,
    kuru buz olarak ve karbonatlı içkilerde kullanılır.
    carbonic acid gas, carbonic anhydride ile ayni anlama gelir.
karbondioksit emisyonu Noun, Transport