carry conviction

  1. Verb inandırıcı olmak
hüküm giymek, mahkûm/sabıkalı olmak.
pek inandırıcı olmamak Verb