cast dust in someone's eyes

  1. Verb birinin gözünü boyamak