chew over

  1. Verb üzerinde tartışmak
  2. Verb konuşmak
  3. Verb düşünmek