clean bill

  1. eksiz poliçe
  2. hiçbir şart içermeyen veya herhangi bir belgeye bağlı olmayan bankaca kabul edilen senet
  3. eksiksiz poliçe
  4. poliçeye bağlı belge bulunmaması
  5. herhangi bir belgeye bağlı olmayan bankaca kabul edilen senet
temiz raporu/kâğıdı, iyi hal/yetenek belgesi.
The investigation committee gave him a clean bill of
health: İnceleme kurumu onun hakkında temiz raporu verdi.
temiz konşimento (malların gemi sahibince iyi durumda alındığını belirten konşimento
hasar görmeden sevk edildiğini bildiren konşimento
temiz konşimento
malların özürsüz
eşyanın emin ve düzenli bir şekilde istif edilmesini öngören konşimento