clear an estate

  1. Verb bir mülkü borçtan kurtarmak
  2. Verb ipoteği kaldırmak