clear and imminent danger

  1. Noun, Law açık ve yakın tehlike