clear bill

  1. Verb senet keşide etmek
bir senedin bedelini ödemek Verb