clear for action

  1. Verb savaşa hazır etmek
  2. Verb işe koyulmaya hazır etmek
  3. Verb güverteyi temizlemek