clear goods

  1. Verb malları gümrükten çekmek
malları gümrük antreposundan çekmek Verb
gümrük antreposundan malları çekmek Verb
stoku tasfiye etmek Verb