clear in

  1. bir gemi veya yükünü
  2. gümrük
  3. Verb liman resmi gibi masrafların ödenmesiyle temize havale etmek
bir konuyu iyi görmek Verb
bir konuyu açıkça görebilmek Verb
bir konuyu bütün açıklığıyla görmek Verb
konu yu açıkça görebilmek Verb
açıkça belirtilmiş
apaçık bir ifade ile
(a) berat etmiş, temize çıkmış, serbest, (b) selamet, tehlikeden uzak.
The police have gone, so we're
in the clear. (c) borçsuz.
duruma daha açıklık getirmek Verb