clear income

  1. net gelir
gelir vergisi kesilmiş