clear one's desk

  1. Verb masanın üstünü toplamak