clear one's pipe

  1. Verb öksürerek boğazını temizlemek