clear property

  1. ipoteksiz emlak
bir gayrimenkul üzerindeki ipoteği kaldırmak Verb