clear signal

  1. yol açık ! işareti
  2. yol açık sosi