clear the coast

  1. Verb sahilden neta geçmek
  2. Verb alargada tutmak
  3. Verb yanaşmasına müsaade etmemek
Tehlike yok/Meydan boş/Ortalarda kimseler yok.
When the coast was clear, the 2 thieves escaped.