clear the docket

  1. Verb duruşma sırasını bekleyen davaları temizlemek