combined transport bill of lading

  1. bkz
  2. konteyner içinde taşınan mallarla ilgili olarak düzenlenen konşimento