commander

  1. Military komutan
  2. Noun komutan, kumandan.
  3. Noun önder, baş.
  4. Noun deniz binbaşısı.
binbaşı
hava üssü komutanı
uçak komutanı
or general
kışla komutanı
batarya komutanı
ordugâh komutanı
kamp komutanı
korgeneral
kolordu komutanı
kor general
uçuş komutanı
garnizon komutanı
grup komutanı
nöbetçi kumandanı
nöbetçi komutan
deniz binbaşısı.
mevki komutanı
Başkumandan.
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Noun, Organizations
(İngiliz Hava Kuvvetlerinde) filo komutanı (yarbay), (b) ABD Hava ve Deniz Kuvvetlerinde) kanat/cenah komutanı.
başkomutan, başkumandan, serdar. Noun
: Başkomutan
: Başkomutan.
ordu komutanı
nizam karakolu komutanı