common good

  1. amme menfaati
kamu yararına hareket etmek Verb
kamu yararı Noun, Public Administration
kamu yararına çalışmak Verb
kamu yararı, amme menfaati. Noun