common year

  1. Noun bayağı yıl, 365 gün, artık/kebise olmayan yıl. (bkz: leap year )