concealment of birth

  1. çocuğun nesebini gizleme