conditions of living

  1. Noun yaşam koşulları
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
yaşam koşullarının düzelmesi