confide in

  1. Verb güvenmek
  2. Verb itimat etmek
birine bir sır tevdi etmek Verb