consequential loss

  1. dolaylı kayıp
  2. sonucunda meydana gelen zarar
  3. dolaylı zarar