consolation prize

  1. teselli mükâfatı
  2. teselli ödülü