conspicuous

  1. Adjective belirgin, besbelli, bariz, göze çarpan, âşikâr.
    That was a very conspicuous mistake.
  2. Adjective (olağanüstü nitelikleri, acayiplik veya garipliği ile) dikkati üzerine çeken, göze batan, seçkin.
    She's
    always conspicuous because of her fashionable clothes.
göze çarpmak Verb
sivrilmek Verb
kendi üzerine dikkat çekmek Verb
kendini ortaya koymak Verb
gösteriş için tüketim
gösterişli tüketim
gösterişçi tüketim
malların kendi kullanımlarından çok
dikkati çekmek için yapılan gereksiz harcama
başkalarına onların kullanıldıklarını (örneğin , spor arabalar gibi statü göstergeleri) göstermek ve
böylelikle tatmin olmak amacını güden tüketim biç
mükemmel servis
ABD kahramanlık madalyası Noun