contest sb's right

  1. Verb birinin hakkını ihtilaf konusu yapmak
  2. Verb birinin haklarına karşı koymak