continue a business

  1. Verb bir işe devam etmek
müteveffanın işini sürdürmek Verb
ölenin işlerini sürdürmek Verb