conveyancing cost

  1. devir ve temlik masrafı
  2. devir ve temlik harcı