cost advantage

  1. maliyet üstünlüğü
  2. maliyet avantajı
daha düşük bir ortalama maliyeti gerçekleştirebilen üstünlük
mutlak maliyet üstünlüğü
yerleşik firmaların sahip olduğu
randıman ne olursa olsun
dolayısıyla da yeni işe başlayanlara göre