cost basis

  1. maliyet esası
  2. giderlerin kayıtlarına temel olarak alınan değer
maliyet esasına göre değerleme
yenileme maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman