cost increase

  1. maliyet artışı
maliyet artıran faktör
maliyet artış fonu
hayat pahalılığı
hayat standardında dereceli artış
geçim düzeyinde dereceli artış
maliyet artışı
geçim maliyetinde artış
malların maliyetini yükseltmek Verb
genelde artan hayat pahalılığını bir düzene koymak Verb