cost process

  1. maliyet süreci
maliyet süreci eğrisi
seri imalat maliyeti hesaplama sistemi
maliyet muhasebesinde işlem yöntemi
imalat masraflarının işlemlere göre toplanması sistemi
yapılmakta olan iş (imalatı kısmen tamamlanmış ürünlerin maliyeti